Novi Zakon na raspravi u Saboru

Prijedlog novog Zakona o zaštiti od svjetlosnog one?iš?enja bio je na prvom ?itanju u Saboru gdje je prihva?en bez glasova “protiv” i uz raspravu upu?en predlagatelju na pripremu kona?nog prijedloga. Zakon smo ve? predstavili u prošlom postu, i koliko god imao nedostataka, znatan je napredak u odnosu na sad va?e?i Zakon koji prakti?ki ni?em nije…