Stručni skup: svjetlosno onečišćenje danas

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Katedra za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada i sporta, Škola narodnog zdravlja, Medicinski fakultet Zagreb i Hrvatsko društvo za zdravstvenu ekologiju pri Hrvatskom lije?ni?kom zboru pozivaju vas na stru?ni skup s me?unarodnim sudjelovanjem: SVJETLOSNO ONE?IŠ?ENJE DANAS 9. lipnja 2022. godine, Sveu?ilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Šalata 3, 10 000 Zagreb,…