Nerežišće – apsurdna borba oko javne rasvjete

Nedavno je u javnost došla pri?a o problemu javne rasvjete u Nere?iš?ama na otoku Bra?u. Ekskluzivno za Ekorasvjetu, detaljno o problemu piše ?ur?a Kne?evi? iz Nere?iš?a. Apsurd cijele pri?e pro?itajte u tekstu u Jutarnjem listu gdje  je problem u jednoj svjetiljki koja umirovljenoj onkologinji svijetli direktno u prozor, a na?elnik ne dozvoljava da se rasvjeta…

LED devastacija u Balama

U Balama, prekrasnom gradi?u u Istri, provedena je zamjena postoje?e javne rasvjete novim LED svjetiljkama. Prema informacijama u prethodnom linku, ušteda na elektri?noj energiji iznosi 60%, a op?ina je do zamjene trošila oko 200.000 kuna godišnje na javnu rasvjetu. Iako je takva ušteda i više nego dobrodošla, primjer Bala je još jedan iz kojeg je…

Novi Zakon na raspravi u Saboru

Prijedlog novog Zakona o zaštiti od svjetlosnog one?iš?enja bio je na prvom ?itanju u Saboru gdje je prihva?en bez glasova “protiv” i uz raspravu upu?en predlagatelju na pripremu kona?nog prijedloga. Zakon smo ve? predstavili u prošlom postu, i koliko god imao nedostataka, znatan je napredak u odnosu na sad va?e?i Zakon koji prakti?ki ni?em nije…

Novi Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja

Nedavno je završeno E-savjetovanje za novi Zakon o zaštiti od svjetlosnog one?iš?enja. Postoje?i zakon donešen je 2012. godine, a njegovo postojanje zapravo nije imalo nikakvog u?inka na smanjenje i regulaciju svjetlosnog one?iš?enja. U samom objašnjenju donošenja novog Zakona stoji: Kako je od donošenja Zakona i njegovog stupanja na snagu prošlo više od 6 godina, a…

Svjetlosno onečišćenje: mjerenje na terenu

Naša gra?anska inicijativa je još 15.3.2014. sudjelovala na radionici o svjetlosnom one?iš?enju u organizaciji astronomskog društva Beskraj u suradnji s Andrejem Moharom, stru?njakom za svjetlosno one?iš?enje iz Slovenije. Osim teoretskog dijela radila su se prakti?na mjerenja na terenu. Uz pomo? njih dobili smo vrlo jasan prikaz razina osvjetljenja i temperature rasvjete. Mjesta gdje smo vršili…

Treći element o cirkadijalnom ritmu

?esto na našoj web stranici spominjemo kako svjetlosno one?iš?enje, posebice izlaganje plavom svjetlu, ima negativan efekt na naše zdravlje jer remeti naš cirkadijalni ritam. Nedavno je popularno znanstvena emisija “Tre?i element”, Hrvatske Radiotelevizije imala emisiju s tematikom “Cirkadijalni ritam”. Tema emisije je inspirirana dodjelom Nobelove nagrade za medicinu. Iako se ne govori direktno o svjetlosnom…

Prijedlog projekta ekološke rasvjete u Zagrebu

Grad Zagreb po?eo je provoditi pilot projekt “Zagreb – inovativni grad” u sklopu kojeg gra?ani mogu davati, komentirati i ocjenjivati ideje koje ?e Gradska uprava i Zagreba?ki holding razmotriti te najkvalitetnije projektno realizirati. Gra?ani ?e tijekom trajanja projekta, u periodu od tri mjeseca imati priliku aktivno komunicirati s Gradom Zagrebom. Razmatrati ?e se mogu?nosti realizacije…

Ekološka katastrofa u Đakovu

?akovo, jedan od gradova kojeg smo hvalili radi gašenja javne rasvjete za vrijeme zvijezda padalica, popularnih suza sv. Lovre te koji je bio jedan od rijetkih gradova u 2017. koji je za sat planete zemlje potpuno gasio javnu rasvjetu, neugodno nas je iznenadio. Dovršetak radova na glavnom gradskom trgu ispred prekrasne katedrale donio je i…

Utjecaj LED rasvjete u parku Borovje

U okolici stambenih zgrada zagreba?kog kvarta Borovje postavljena je LED rasvjeta. Ve? na prvi pogled jasno je da se radi o temperaturi od 4000K koja ima veliku emisiju svjetlosti u plavom dijelu spektra. Rasvjeta je prili?no intenzivna te je postavljena pod kutem tako da svijetli iznad linije horizonta. Bez obzira što je LED rasvjeta ekonomi?na,…

Devastacija Umjetničkog paviljona i Tomislavca u Zagrebu

Netom prije po?etka popularnog zagreba?kog adventa renoviran je Tomislavov trg. Osim novosagra?ene fontane, ve?i dio investicija išao je u obnovu rasvjete parka i Umjetni?kog paviljona. Prema informacijama sa slu?benog portala grada Zagreba, postavljeno je 18 rasvjetnih stupova sa ukupno 72 svjetiljke. Investicija je vrijedna 1,2 milijuna kuna. Na ?alost, ponovo se pokazalo kako se rasvjeta…