Kamo su nestale krijesnice?

Ako ste nešto stariji ?itatelj onda se sigurno sje?ate toplih ljetnih no?i i krijesnica koje svjetlucaju oko vas. Ako pak ste nešto mla?i, velike su šanse da ?ak ni ne znate što su krijesnice. Krijesnice su lete?i kukci koji imaju sposobnost bioluminiscencije, tj. imaju organ koji proizvodi svjetlo. Svjetlo se proizvodi pomo?u kemijske reakcije, a…

Program “Globe at Night”, srednja škola Labin

  Od 2006. godine me?unarodni GLOBE PROGRAM poziva u?enike diljem svijeta da sudjeluju u GLOBE AT NIGHT projektu, globalnoj kampanji za mjerenje svjetline neba no?u. GLOBE program posebno je zainteresiran za projekte koji su od interesa za obrazovanje zajednice. U?eni?ki radovi nude obilje mogu?nosti i mogu biti inspirativni za u?enike diljem svijeta. Globe zvijezda za…

5 kriterija ekološke rasvjete

Ekološka rasvjeta mora biti: energetski u?inkovita zasjenjena i usmjerena odgovaraju?e “boje” svjetlosti umjerenog intenziteta opravdana Energetska u?inkovitost ?esto je sinonim za ekološku rasvjetu. Financijske uštede su va?ne, me?utim svjetiljka koja rasipa svjetlost iznad razine horizonta u nebo, okoliš ili spava?e sobe, i dalje ?e biti neekološka te uzrokovati svjetlosno one?iš?enje uz narušavanje ljudskog zdravlja i…

Troškovi rasvjete u Hrvatskoj

U nedavno obranjenom završnom radu “Troškovi javne rasvjete u Republici Hrvatskoj”, autor Zdenko Kordi?, b.sc. geološkog in?injestva, analizirao je stavke godišnjih izvještaja o izvršenju prora?una gradova koje se odnose na javnu rasvjetu. Podaci su prikupljeni za 2012. godinu, uglavnom sa slu?benih web stranica gradova. Prikupljeni podaci obuhva?aju oko 2 900 000 stanovnika RH. Javna rasvjeta…

Svjetlosno onečišćenje Europe 1992.-2012.

Na internetskim stranicama NOAA (National Oceanic and Atmosheric Administration) mogu?e je prona?i satelitske snimke našeg planeta napravljene po no?i. Snimke su dostupne svima pa ih mo?ete pogledati sami, no ogromne su rezolucije, više od 40.000 piksela du?ine. Za jednostavnu analizu dovoljno je pogledati animaciju svjetlosnog one?iš?enja Europe iz 1992. u usporedbi sa 2012. godinom: Razlika…

LED javna rasvjetna je dugovječna?

Na 6 stupova ispred gradskih slu?bi u Velikoj Gorici postavljeno je 12 LED rasvjetnih tijela (svjetiljki). LED rasvjeta je postavljena u sklopu pilot projekta u lipnju 2011 kako bi se ocijenila njena energetska u?inkovitost. Ako pretpostavimo kako je javna rasvjeta upaljena prosje?no 12h (10h je puno realniji broj) dnevno kroz godinu onda su te svjetiljke…

Rasvjeta Mesničke ulice (ZG) – osvrt

Preure?enje Mesni?ke ulice u Zagrebu, o ?emu smo ve? pisali, izazvalo je burne reakcije javnosti. Stanari Mesni?ke potpisali su peticiju ?ale?i se na sigurnosne probleme loše prometne signalizacije (nedostatak zebri, treptaju?i katadiopteri) što je nedavno rezultiralo zamjenom blješte?ih katadioptera onima koji konstantno svijetle te iscrtavanjem pješa?kih prijelaza i crta na cesti, a uskoro ?e se…

Festival tamnog neba u Kanadi

Nacionalni park Jasper u kanadskoj pokrajini Alberti osnovan je 1907. i obuhva?a površinu od 11.000 km² (1/5 Hrvatske). Park uklju?uje raznoliki teren Kanadskih Stjenjaka s o?uvanim i bogatim ekosustavom kojeg je UNESCO 1984. uvrstio u popis Svjetske baštine. Godine 2011. Nacionalni park Jasper proglašen je rezervatom tamnog neba (dark sky preserve) kako bi se o?uvalo…