Temperatura svjetla

Mogli ste do sada primijetiti kako u našim tekstovima, kada opisujemo svjetlo, opisujemo i njegovu boju. Kako bi se to?no znala boja koju opisujemo, boju svjetla izra?avamo pomo?u temperature (npr: 4 000 K). Zašto je to tako? Temperatura svjetla temperatura je idealnog crnog tijela koje zra?i svjetlo sli?ne boje kao i svjetiljka. Poznavanje to?ne temperature…

Pomozite odrediti kvalitetu noćnog neba!

Do kraja listopada u tijeku je “Great World Wide Star Count” – brojanje zvijezda s ciljem odre?ivanja kvalitete no?nog neba, odnosno razine svjetlosnog one?iš?enja. Upravo se na broju vidljivih zvijezda najbolje uo?ava utjecaj svjetlosnog one?iš?enja – u gradovima se više ne mo?e vidjeti naša galaktika, Mlije?ni put, a pretjerano osvjetljavanje šetnica uz more na jadranskoj…

Svjetlosno onečišćenje smrtonosno za kornjače

Svjetlosno one?iš?enje samo je jedan od problema za morske kornja?e poput glavate ?elve (caretta caretta) koja je naj?eš?a vrsta u Sredozemnom moru, a Jadran je jedno od dva najzna?ajnija podru?ja ishrane i zimovališta glavate ?elve u Sredozemlju. Procijenjeno je da u cijeloj mediteranskoj populaciji ima oko 5 000 spolno zrelih ?enki. U ko?ama Jadranskog mora…

Svjetlosno onečišćenje vidljivo u promjeru 300 km!

Lastovo je jedno od najtamnijih mjesta u Europi. Daleko od obale i svjetlosti velikih gradova, ono je posebno zanimljivo astronomima amaterima, ali i turistima ?eljnih vedrog no?nog neba prepunog zvijezda. Me?utim, fotografija koju su snimili slovenski astronomi amateri sa Lastova dokazuje da svjetlosno one?iš?enje nije samo lokalni problem. Talijanski grad Bari koji ima 330.000 stanovnika…

Rasvjeta Mesničke ulice (ZG)

U petak, 3. listopada, nakon 3.5 mjeseci radova, u 22h za promet je otvorena Mesni?ka ulica u Zagrebu. Jedna od naljepših zagreba?kih ulica, ona koja vodi od Ilice do Gornjeg grada, dobro je poznata voza?ima zbog “kockica” koje su se vremenom deformirale. Renoviranjem ulice preslo?eno je 200.000 kocki postavljenih u istu razinu, t.j. nogostup visinom…

Zašto je svjetlosno onečišćenje problem?

Svjetlosno one?iš?enje je svako prekomjerno i bespotrebno rasipanje svjetla u no?ni okoliš. Rasipanjem svjetla remeti se prirodni ciklus dana i no?i na koji je ekosustav navikao tijekom zadnjih milijardu godina postojanja. Rasipanje svjetla dovodi do smanjivanja broja kukaca, uginu?a ptica, ote?ava razmno?avanje ?ivotinja, remeti cikluse no?nih predatora i op?enito postaje još jedan faktor koji narušava…