Zamjena natrijeve rasvjete s LED rasvjetom povećala je svjetlosno onečišćenje