Svjetlosno onečišćenje je ključni pokretač uništenja kukaca

Novo istra?ivanje objavljeno u ?asopisu “Biological Conservation” pokazuje da je svjetlosno one?iš?enje jedan od klju?nih ?imbenika u procesu drasti?nog smanjenja populacije kukaca u svijetu. Iako se ve? pisalo o tom velikom problemu, korištenje pesticida, gubitak ?ivotnog staništa i klimatske promjene navodile su se kao glavni uzroci, no znanstvenici tvrde da svjetlosno one?iš?enje u tome igra…

Kamo su nestale krijesnice?

Ako ste nešto stariji ?itatelj onda se sigurno sje?ate toplih ljetnih no?i i krijesnica koje svjetlucaju oko vas. Ako pak ste nešto mla?i, velike su šanse da ?ak ni ne znate što su krijesnice. Krijesnice su lete?i kukci koji imaju sposobnost bioluminiscencije, tj. imaju organ koji proizvodi svjetlo. Svjetlo se proizvodi pomo?u kemijske reakcije, a…

5 kriterija ekološke rasvjete

Ekološka rasvjeta mora biti: energetski u?inkovita zasjenjena i usmjerena odgovaraju?e “boje” svjetlosti umjerenog intenziteta opravdana Energetska u?inkovitost ?esto je sinonim za ekološku rasvjetu. Financijske uštede su va?ne, me?utim svjetiljka koja rasipa svjetlost iznad razine horizonta u nebo, okoliš ili spava?e sobe, i dalje ?e biti neekološka te uzrokovati svjetlosno one?iš?enje uz narušavanje ljudskog zdravlja i…

Svjetlosno onečišćenje Europe 1992.-2012.

Na internetskim stranicama NOAA (National Oceanic and Atmosheric Administration) mogu?e je prona?i satelitske snimke našeg planeta napravljene po no?i. Snimke su dostupne svima pa ih mo?ete pogledati sami, no ogromne su rezolucije, više od 40.000 piksela du?ine. Za jednostavnu analizu dovoljno je pogledati animaciju svjetlosnog one?iš?enja Europe iz 1992. u usporedbi sa 2012. godinom: Razlika…