Svjetlosno onečišćenje je ključni pokretač uništenja kukaca

Novo istra?ivanje objavljeno u ?asopisu “Biological Conservation” pokazuje da je svjetlosno one?iš?enje jedan od klju?nih ?imbenika u procesu drasti?nog smanjenja populacije kukaca u svijetu. Iako se ve? pisalo o tom velikom problemu, korištenje pesticida, gubitak ?ivotnog staništa i klimatske promjene navodile su se kao glavni uzroci, no znanstvenici tvrde da svjetlosno one?iš?enje u tome igra…

Svjetlosno onečišćenje tjera šišmiše

Nova studija Sveu?ilišta Exeter i organizacije Bat Conservation Ireland osporila je popularan mit kako šišmiše privla?i svjetlost. Istra?ivanje objavljeno u Philosophical Transactions of the Royal Society B otkrilo je kako aktivnost šišmiša pada na prostorima koji su no?u osvijetljeni. Ovo je suprotnost s prijašnjim pretpostavkama kako šišmišima javna rasvjeta poma?e jer im omogu?uje lakše hranjenje…