LED devastacija u Balama

U Balama, prekrasnom gradi?u u Istri, provedena je zamjena postoje?e javne rasvjete novim LED svjetiljkama. Prema informacijama u prethodnom linku, ušteda na elektri?noj energiji iznosi 60%, a op?ina je do zamjene trošila oko 200.000 kuna godišnje na javnu rasvjetu. Iako je takva ušteda i više nego dobrodošla, primjer Bala je još jedan iz kojeg je…

Svjetlosno onečišćenje: mjerenje na terenu

Naša gra?anska inicijativa je još 15.3.2014. sudjelovala na radionici o svjetlosnom one?iš?enju u organizaciji astronomskog društva Beskraj u suradnji s Andrejem Moharom, stru?njakom za svjetlosno one?iš?enje iz Slovenije. Osim teoretskog dijela radila su se prakti?na mjerenja na terenu. Uz pomo? njih dobili smo vrlo jasan prikaz razina osvjetljenja i temperature rasvjete. Mjesta gdje smo vršili…

Prijedlog projekta ekološke rasvjete u Zagrebu

Grad Zagreb po?eo je provoditi pilot projekt “Zagreb – inovativni grad” u sklopu kojeg gra?ani mogu davati, komentirati i ocjenjivati ideje koje ?e Gradska uprava i Zagreba?ki holding razmotriti te najkvalitetnije projektno realizirati. Gra?ani ?e tijekom trajanja projekta, u periodu od tri mjeseca imati priliku aktivno komunicirati s Gradom Zagrebom. Razmatrati ?e se mogu?nosti realizacije…

Utjecaj LED rasvjete u parku Borovje

U okolici stambenih zgrada zagreba?kog kvarta Borovje postavljena je LED rasvjeta. Ve? na prvi pogled jasno je da se radi o temperaturi od 4000K koja ima veliku emisiju svjetlosti u plavom dijelu spektra. Rasvjeta je prili?no intenzivna te je postavljena pod kutem tako da svijetli iznad linije horizonta. Bez obzira što je LED rasvjeta ekonomi?na,…

Devastacija Umjetničkog paviljona i Tomislavca u Zagrebu

Netom prije po?etka popularnog zagreba?kog adventa renoviran je Tomislavov trg. Osim novosagra?ene fontane, ve?i dio investicija išao je u obnovu rasvjete parka i Umjetni?kog paviljona. Prema informacijama sa slu?benog portala grada Zagreba, postavljeno je 18 rasvjetnih stupova sa ukupno 72 svjetiljke. Investicija je vrijedna 1,2 milijuna kuna. Na ?alost, ponovo se pokazalo kako se rasvjeta…

Neekološka rasvjeta u Đakovu

Strossmayerov trg u ?akovu se preure?uje ve? mjesecima. Postati ?e pješa?ka zona, a u sklopu preure?enja predvi?a se postavljanje nove javne rasvjete. Planirano je postavljanje 300 podnih LED rasvjetnih tijela. To je u direktnom sukobu sa Zakonom o svjetlosnom one?iš?enju u kojem piše: (3) Zabranjena je uporaba svjetlosnih snopova bilo kakve vrste ili oblika, miruju?ih…

80% svjetskog stanovništa živi pod svjetlosnim onečišćenjem!

Nova mapa svjetlosnog one?iš?enja objavljena u znanstvenom ?asopisu “Science Advances” pokazuje nam da, po prvi puta u ljudskoj povijesti, ve?ina nas ?ivi pod svjetlosnim one?iš?enjem – ?ak 99% stanovnika Europe i Sjeverne Amerike. 60% europljana i 80% amerikanaca više ne mogu na no?nom nebu vidjeti Mlije?ni put. Svjetlosnim one?iš?enjem smatramo svjetlost koja je proizvedena od…

Potrošački kod – kućna LED rasvjeta

HRTova emisija “Potroša?ki kod” napravila je kratku analizu LED sijalica koje se nude na hrvatskom tr?ištu. Primje?eno je da se mnoge LED ?arulje, naro?ito one jeftinije, potpuno pogrešno deklariraju – jedna koja je u emisiji testirana ima znatno manju snagu od deklarirane i temperaturu od ?ak 9200K što je izrazito plavo (o temperaturi svjetla pro?itajte…

Tribina o javnoj rasvjeti u Velikoj Gorici

Velikogori?ki ogranak ORaH-a organizira javnu tribinu “Svjetlosno one?iš?enje i zaštita ciklusa u prirodi” koja ?e se odr?ati u ponedjeljak 27. travnja sa po?etkom u 20h. Poznati hrvatski astronom Korado Korlevi? odr?ati ?e predavanje nakon kojeg ?e uslijediti rasprava koju ?e moderirati Juraj Ljubeši?. Poslije predavanja u obli?njem Parku dr. Franje Tu?mana biti ?e postavljen teleskop…

Ovako bi izgledalo nebo sa “bijelom” LED rasvjetom!

Skijalište na Sljemenu ogroman je izvor svjetlosnog one?iš?enja. To mogu potvrditi svi stanovnici Zagorja koji usred parka prirode Medvednica mogu vidjeti blješte?u brazdu na desetke kilometara udaljenosti. I sami zagrep?ani, kad se udalje iz centra grada svjedoci su plavi?astom blještavilu iznad sljemenskog tornja. Jaki halogeni reflektori u okoliš emitiraju velike koli?ine plavog spektra koji se…