Utjecaj LED rasvjete u parku Borovje

U okolici stambenih zgrada zagreba?kog kvarta Borovje postavljena je LED rasvjeta. Ve? na prvi pogled jasno je da se radi o temperaturi od 4000K koja ima veliku emisiju svjetlosti u plavom dijelu spektra. Rasvjeta je prili?no intenzivna te je postavljena pod kutem tako da svijetli iznad linije horizonta. Bez obzira što je LED rasvjeta ekonomi?na,…

Satelitske snimke predviđaju učestalost raka i pretilosti

Ne postoji sumnja kako su efekti umjetne rasvjete na ljude, ?ivotinje i biljke znatni. Pitanje je koliki je taj utjecaj i na koje na?ine djeluje? Novo istra?ivanje u Izraelu pronašlo je pozitivnu vezu izme?u intenziteta umjetne rasvjete mjerene diljem planeta pomo?u satelita i u?estalosti pojave raka dojke. Voditeljica istra?ivanja je Nataliya Rybnikova sa Sveušilišta Haifa.…

Pristup električnoj energiji povezan je s kraćim spavanjem

Pametni telefoni, ra?unala, televizori, Internet; svi se oni danas krive kao uzroci prekratkog sna ali korijen problema je zapravo mnogo jednostavniji – danas spavamo manje zbog pristupu umjetnoj rasvjeti. Novo istra?ivanje koje uspore?uje plemena lovaca-sakuplja?a s ljudima koji ?ive u modernijim uvjetima, ukazuje kako je dostupnost umjetne rasvjete skratilo du?inu sna. Istra?ivanje je prvo ovakve…

Svjetlosno onečišćenje: melatonin i kancerogeni efekti na ljudsko zdravlje

Zadnjih godina sve je više istra?ivanja koja pokazuju da svjetlosno one?iš?enje ima velik utjecaj na ljudsko zdravlje te da mo?e uzrokovati pojavu karcinoma. Razumljivo je da takvi rezultati stvaraju skepsu u javnosti jer umjetna rasvjeta jedno je od va?nijih ljudskih dostignu?a te nam omogu?ava znatno ve?u produktivnost i sigurnost. Ipak, pretjerana rasvjeta no?u ima itekako…

5 kriterija ekološke rasvjete

Ekološka rasvjeta mora biti: energetski u?inkovita zasjenjena i usmjerena odgovaraju?e “boje” svjetlosti umjerenog intenziteta opravdana Energetska u?inkovitost ?esto je sinonim za ekološku rasvjetu. Financijske uštede su va?ne, me?utim svjetiljka koja rasipa svjetlost iznad razine horizonta u nebo, okoliš ili spava?e sobe, i dalje ?e biti neekološka te uzrokovati svjetlosno one?iš?enje uz narušavanje ljudskog zdravlja i…

Rasvjeta Mesničke ulice (ZG)

U petak, 3. listopada, nakon 3.5 mjeseci radova, u 22h za promet je otvorena Mesni?ka ulica u Zagrebu. Jedna od naljepših zagreba?kih ulica, ona koja vodi od Ilice do Gornjeg grada, dobro je poznata voza?ima zbog “kockica” koje su se vremenom deformirale. Renoviranjem ulice preslo?eno je 200.000 kocki postavljenih u istu razinu, t.j. nogostup visinom…