Svjetlosno onečišćenje: mjerenje na terenu

Naša gra?anska inicijativa je još 15.3.2014. sudjelovala na radionici o svjetlosnom one?iš?enju u organizaciji astronomskog društva Beskraj u suradnji s Andrejem Moharom, stru?njakom za svjetlosno one?iš?enje iz Slovenije. Osim teoretskog dijela radila su se prakti?na mjerenja na terenu. Uz pomo? njih dobili smo vrlo jasan prikaz razina osvjetljenja i temperature rasvjete. Mjesta gdje smo vršili…

Istraživanje: utjecaj rasvjete na kvalitetu sna

Nedavno smo dobili rezultate vrlo zanimljivog istra?ivanja koje je provela Škola za medicinske sestre Vrap?e u sklopu programa GLOBE. U?enici su pratili vidljivost zvije??a (iza?enu u magnitudama) te usporedili sa kvalitetom sna. U mjerenju vidljivosti zvije??a sudjelovalo je ukupno 109 u?enika kroz dvije školske godine. U posljednja ?etiri ciklusa promatranja vidljivosti zvije??a 77 u?enika pratilo…

Pomozite odrediti kvalitetu noćnog neba!

Do kraja listopada u tijeku je “Great World Wide Star Count” – brojanje zvijezda s ciljem odre?ivanja kvalitete no?nog neba, odnosno razine svjetlosnog one?iš?enja. Upravo se na broju vidljivih zvijezda najbolje uo?ava utjecaj svjetlosnog one?iš?enja – u gradovima se više ne mo?e vidjeti naša galaktika, Mlije?ni put, a pretjerano osvjetljavanje šetnica uz more na jadranskoj…