Popis znanstvenih istraživanja o svjetlosnom onečišćenju

S obzirom da se u nekim medijima pojavljuju neistiniti navodi o problemu svjetlosnog one?iš?enja, donosimo popis i poveznice na istra?ivanja koja se time bave. Pod direktivom Hrvatskog društva za rasvjetu pojavljuju se ?lanci o “strogom zakonu” (misle?i na novi Zakon o zaštiti od svjetlosnog one?iš?enja) koji pogoduje isklju?ivo “ša?ici svjetlosnih aktivista s teleskopima” i “onima…

80% svjetskog stanovništa živi pod svjetlosnim onečišćenjem!

Nova mapa svjetlosnog one?iš?enja objavljena u znanstvenom ?asopisu “Science Advances” pokazuje nam da, po prvi puta u ljudskoj povijesti, ve?ina nas ?ivi pod svjetlosnim one?iš?enjem – ?ak 99% stanovnika Europe i Sjeverne Amerike. 60% europljana i 80% amerikanaca više ne mogu na no?nom nebu vidjeti Mlije?ni put. Svjetlosnim one?iš?enjem smatramo svjetlost koja je proizvedena od…

Kamo su nestale krijesnice?

Ako ste nešto stariji ?itatelj onda se sigurno sje?ate toplih ljetnih no?i i krijesnica koje svjetlucaju oko vas. Ako pak ste nešto mla?i, velike su šanse da ?ak ni ne znate što su krijesnice. Krijesnice su lete?i kukci koji imaju sposobnost bioluminiscencije, tj. imaju organ koji proizvodi svjetlo. Svjetlo se proizvodi pomo?u kemijske reakcije, a…