Svjetlosno onečišćenje Europe 1992.-2012.

Na internetskim stranicama NOAA (National Oceanic and Atmosheric Administration) mogu?e je prona?i satelitske snimke našeg planeta napravljene po no?i. Snimke su dostupne svima pa ih mo?ete pogledati sami, no ogromne su rezolucije, više od 40.000 piksela du?ine. Za jednostavnu analizu dovoljno je pogledati animaciju svjetlosnog one?iš?enja Europe iz 1992. u usporedbi sa 2012. godinom: Razlika…

Temperatura svjetla

Mogli ste do sada primijetiti kako u našim tekstovima, kada opisujemo svjetlo, opisujemo i njegovu boju. Kako bi se to?no znala boja koju opisujemo, boju svjetla izra?avamo pomo?u temperature (npr: 4 000 K). Zašto je to tako? Temperatura svjetla temperatura je idealnog crnog tijela koje zra?i svjetlo sli?ne boje kao i svjetiljka. Poznavanje to?ne temperature…