LED devastacija u Balama

U Balama, prekrasnom gradi?u u Istri, provedena je zamjena postoje?e javne rasvjete novim LED svjetiljkama. Prema informacijama u prethodnom linku, ušteda na elektri?noj energiji iznosi 60%, a op?ina je do zamjene trošila oko 200.000 kuna godišnje na javnu rasvjetu. Iako je takva ušteda i više nego dobrodošla, primjer Bala je još jedan iz kojeg je…

Javna rasvjeta i sigurnost građana

Studija provedena u Velikoj Britaniji u 62 lokalne jedinice koje su smanjile ili isklju?ile rasvjetu pokazala je kako to nije utjecalo na sigurnost gra?ana. Podatci za studiju prikupljani su kroz 14 godina i istra?iva?i ka?u bi ovo otkri?e moglo donesti uštede i smanjenje ispuštanja stakleni?kih plinova. U 62 lokalne jedinice rasvjeta je bila ugašena kako…

Vrste javne rasvjete – infografika

U javnoj rasvjeti naj?eš?e se susre?emo sa ?etiri razli?ite tehnologije sijalica. Budu?i da se rijetko gdje mogu prona?i informacije o njima sa?ete na jednom mjestu, napravili smo infografiku koja ?e pojednostaviti njihovo razumijevanje. Naravno, ima još mnogo aspekata u javnoj rasvjeti i ekologiji koji su izostavljeni radi preglednosti. Smatrate li da nešto nedostaje ili trebate…

5 kriterija ekološke rasvjete

Ekološka rasvjeta mora biti: energetski u?inkovita zasjenjena i usmjerena odgovaraju?e “boje” svjetlosti umjerenog intenziteta opravdana Energetska u?inkovitost ?esto je sinonim za ekološku rasvjetu. Financijske uštede su va?ne, me?utim svjetiljka koja rasipa svjetlost iznad razine horizonta u nebo, okoliš ili spava?e sobe, i dalje ?e biti neekološka te uzrokovati svjetlosno one?iš?enje uz narušavanje ljudskog zdravlja i…

Troškovi rasvjete u Hrvatskoj

U nedavno obranjenom završnom radu “Troškovi javne rasvjete u Republici Hrvatskoj”, autor Zdenko Kordi?, b.sc. geološkog in?injestva, analizirao je stavke godišnjih izvještaja o izvršenju prora?una gradova koje se odnose na javnu rasvjetu. Podaci su prikupljeni za 2012. godinu, uglavnom sa slu?benih web stranica gradova. Prikupljeni podaci obuhva?aju oko 2 900 000 stanovnika RH. Javna rasvjeta…