Trenutno ne postoje podzakonski akti kojima bi se određivali načini postavljanja rasvjete i dozvoljeni intenziteti rasvijetljenosti, a u planu je i donošenje novog Zakona.

Hrvatski Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja propisuje određene zabrane rasvjetljavanja u članku 22. gdje su važne sljedeće stavke:

(3) Zabranjena je uporaba svjetlosnih snopova bilo kakve vrste ili oblika, mirujućih ili pokretnih, ako su usmjereni prema nebu ili prema površinama koje reflektiraju više od 25% intenziteta prema nebu.

(4) Rasvjetom pročelja zabranjeno je rasvjetljavati zid zaštićenog prostora na kojem su prozori.

(5) U građevinama s transparentnom fasadom svjetiljke interijera ne smiju biti usmjerene prema vidljivom dijelu neba.

Zaštićeni prostor definiran je u članku 2., stavak (1):

19. zaštićeni prostori su prostorije u: stambenim zgradama i zgradama u kojima se obavljaju odgojno-zaštitne, obrazovne, zdravstvene, hotelskosmještajne ili slične djelatnosti, namijenjene pretežno odmoru ili oporavku, a u kojima se ljudi često ili duže zadržavaju,

Svjetlosni snopovi su izričito zabranjeni, ali se i dalje često koriste, naročito od strane noćnih/disco klubova na obali tijekom ljeta. Takve svjetlosne snopove obavezno prijavite lokalnoj inspekciji zaštite okoliša! Adresu zatražite na navedenom linku, a prijavu možete poslati na njihovu e-mail adresu okolis.inspekcija@mzoe.hr. Kao pomoć za prijavu svjetlosnih snopova ispunite ovaj obrazac gdje se navodi slučaj u Istarskoj županiji iz kolovoza 2012. kada je inspekcija zabranila daljnju upotrebu svjetlosnog topa.

Zabrane su navedene i u članku 23. Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, međutim još ne postoje propisi koji bi određivali spomenute granične vrijednosti. Od svih točaka ističu se:

2. na prometnicama postavljati ploče, znakove, svjetla, stupove ili druge slične naprave koje svijetle, a kojima se zaklanja ili smanjuje vidljivost postavljenih prometnih znakova ili zasljepljuju sudionici u prometu, ili se odvraća njihova pozornost u mjeri koja može biti opasna za sigurnost prometa,

8. postavljati samosvjetleće oglasne površine na bazi tehnologija s pozadinskom rasvjetom i s dinamičkim prijenosom informacija u zoni prometnih raskrižja ili prometnih kružnih tokova, kao i uz same prometnice,

10. obavljati djelatnosti, pojedine radove i druge aktivnosti koje uzrokuju rasvjetljenje štetno za ekosustav i bioraznolikost na lokaciji na kojoj se to obavlja.

Točka 2. identična je članku 15 Zakona o sigurnosti na cestama koji predviđa i novčane kazne za nepoštivanje. Bliještanje rasvjete uz prometnice prijavite policiji na e-mail policija@mup.hr koji će poslati patrolu na teren i naložiti gašenje ili modificiranje sporne rasvjete. Po mogućnosti u e-mail priložite fotografiju sporne lokacije kako bi olakšali posao policiji. Prema dosadašnjem iskustvu, policija reagira vrlo brzo te odgovara na e-mail upite, pozitivno ili negativno, što je više nego pohvalno.

Ako trebate savjet za prijavu neadekvatne rasvjete, kontaktirajte nas!