Novi Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja

Hrvatski Sabor je 25.1.2019. donio novi Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja. Zakon u cijelosti možete downoladati ovdje, a stupiti će na snagu 1.4.2019. godine. Tada ćemo ažurirati savjete a ovim stranicama.Downloadajte novi Zakon »

Trenutno ne postoje podzakonski akti kojima bi se određivali načini postavljanja rasvjete i dozvoljeni intenziteti rasvijetljenosti.

Hrvatski Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja propisuje određene zabrane rasvjetljavanja u članku 22. gdje su važne sljedeći stavci:

  • (3) Zabranjena je uporaba svjetlosnih snopova bilo kakve vrste ili oblika, mirujućih ili pokretnih, ako su usmjereni prema nebu ili prema površinama koje reflektiraju više od 25% intenziteta prema nebu.

  • (4) Rasvjetom pročelja zabranjeno je rasvjetljavati zid zaštićenog prostora na kojem su prozori.

  • (5) U građevinama s transparentnom fasadom svjetiljke interijera ne smiju biti usmjerene prema vidljivom dijelu neba.

Zaštićeni prostor definiran je u članku 2., stavak (1):

  • 19. zaštićeni prostori su prostorije u: stambenim zgradama i zgradama u kojima se obavljaju odgojno-zaštitne, obrazovne, zdravstvene, hotelskosmještajne ili slične djelatnosti, namijenjene pretežno odmoru ili oporavku, a u kojima se ljudi često ili duže zadržavaju,

Svjetlosni snopovi su izričito zabranjeni, ali se i dalje često koriste, naročito od strane noćnih/disco klubova na obali tijekom ljeta. Takve svjetlosne snopove obavezno prijavite lokalnoj inspekciji zaštite okoliša! Adresu zatražite na navedenom linku, a prijavu možete poslati na njihovu e-mail adresu okolis.inspekcija@mzoe.hr. Kao pomoć za prijavu svjetlosnih snopova ispunite ovaj obrazac gdje se navodi slučaj u Istarskoj županiji iz kolovoza 2012. kada je inspekcija zabranila daljnju upotrebu svjetlosnog topa.

Zabrane su navedene i u članku 23. Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja, međutim još ne postoje propisi koji bi određivali spomenute granične vrijednosti. Od svih točaka ističu se:

  • 2. na prometnicama postavljati ploče, znakove, svjetla, stupove ili druge slične naprave koje svijetle, a kojima se zaklanja ili smanjuje vidljivost postavljenih prometnih znakova ili zasljepljuju sudionici u prometu, ili se odvraća njihova pozornost u mjeri koja može biti opasna za sigurnost prometa,

  • 8. postavljati samosvjetleće oglasne površine na bazi tehnologija s pozadinskom rasvjetom i s dinamičkim prijenosom informacija u zoni prometnih raskrižja ili prometnih kružnih tokova, kao i uz same prometnice,

  • 10. obavljati djelatnosti, pojedine radove i druge aktivnosti koje uzrokuju rasvjetljenje štetno za ekosustav i bioraznolikost na lokaciji na kojoj se to obavlja.

Članak 15 Zakona o sigurnosti na cestama kaže:

  • (1) Na cesti se ne smiju postavljati ploče, znakovi, svjetla, stupovi ili drugi slični predmeti kojima se zaklanja ili smanjuje vidljivost postavljenih prometnih znakova, ili koji svojim oblikom, bojom, izgledom ili  mjestom postavljanja oponašaju neki prometni znak ili sliče na neki prometni znak, ili zasljepljuju sudionike u prometu, ili odvraćaju njihovu pozornost u mjeri koja može biti opasna za sigurnost prometa.

Bliještanje rasvjete uz prometnice prijavite policiji na e-mail policija@mup.hr koji će poslati patrolu na teren i naložiti gašenje ili modificiranje sporne rasvjete. Po mogućnosti u e-mail priložite fotografiju sporne lokacije kako bi olakšali posao policiji. Prema dosadašnjem iskustvu, policija reagira vrlo brzo te odgovara na e-mail upite, pozitivno ili negativno, što je više nego pohvalno.

Ako trebate savjet za prijavu neadekvatne rasvjete, kontaktirajte nas!

Primjeri prijava i rješenja

Komentirajte!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.