Prijavite svijetleće ekrane inspekciji! Dosta je oglašivačkog terora!

Sažetak Prijave se podnose inspekciji zaštite okoliša putem ovog obrasca ili putem portala e-Građani U prijavama bi bilo poželjno priložiti fotografije spornih situacija. Pazite da fotografije budu u fokusu, te da lokacija bude jasno naznačena. Zabranjeno je postavljati bilo kakve svijetleće reklame u zoni križanja. Pozovite se na Pravilnik o zonama rasvijetljenosti, članak 27., u…