Pomozite odrediti kvalitetu noćnog neba!

Do kraja listopada u tijeku je “Great World Wide Star Count” – brojanje zvijezda s ciljem odre?ivanja kvalitete no?nog neba, odnosno razine svjetlosnog one?iš?enja. Upravo se na broju vidljivih zvijezda najbolje uo?ava utjecaj svjetlosnog one?iš?enja – u gradovima se više ne mo?e vidjeti naša galaktika, Mlije?ni put, a pretjerano osvjetljavanje šetnica uz more na jadranskoj…