U okolici stambenih zgrada zagrebačkog kvarta Borovje postavljena je LED rasvjeta. Već na prvi pogled jasno je da se radi o temperaturi od 4000K koja ima veliku emisiju svjetlosti u plavom dijelu spektra. Rasvjeta je prilično intenzivna te je postavljena pod kutem tako da svijetli iznad linije horizonta. Bez obzira što je LED rasvjeta ekonomična, ove karakteristike su vrlo štetne za okoliš i zdravlje.

Rasvjetni stupovi postavljeni su u malom parku između zgrada. U parku su klupe i nekoliko većih breza. Fotografije, snimljene u prosincu, pokazuju utjecaj LED svjetiljki na stabla – grane koje su osvijetljene javnom rasvjetom još uvijek na sebi imaju lišće dok je ostatak stabla u potpunosti bez lišća. Takva rasvjeta vidno šteti ekosustavu.

Iste svjetiljke postavljene su i na strani prema cesti, Držićevoj aveniji, na svega par metara od prozora stanova. Odabir svjetiljki u ovom slučaju je kritičan budući da LED diode, bez odgovarajućih difuzera i sjenilima na svjetiljkama jako bliješte i smetaju ljudskom oku. Noću svjetlost ulazi u stanove i spavaće sobe. Već smo pisali o štetnom utjecaju plave svjetlosti na produkciju melatonina.

Prilikom postavljanja LED rasvjete u parkovima i blizini zgrada kritičan je odgovarajući izbor svjetiljki. Temperatura mora biti ispod 3000K radi smanjenja emisije plave svjetlosti, a svjetiljke usmjerene isključivo prema dolje. Uz sjenila i difuzore moguće je smanjiti utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje. Korištenjem dinamičke LED rasvjete utjecaj se dodatno može kontrolirati smanjivanjem intenziteta u kasnim noćnim satima. Na žalost, sadašnja praksa postavljanja svjetiljki nije regulirana i radi veliku štetu za okoliš, ljudsko zdravlje i sigurnost.

Ovakve LED svjetiljke u budućnosti će se morati zamijeniti, što donosi dodatne troškove. Pozivamo stanare koji primjete da se u njihovom susjedstvu postavlja LED rasvjeta da inzistiraju na ekološkim svjetiljkama. Obavezno obavijestite mjesnu samoupravu o lošoj praksi postavljanja neekoloških LED svjetiljki i zatražite njihovu zamjenu.

 

5 comments on “Utjecaj LED rasvjete u parku Borovje”

 1. Pingback: EKO-RASVJETA KOJA NIJE BAŠ EKOLOŠKA: U Zagrebu stabla pod LED-icama ne odbacuju lišće! – Net.hr

 2. Ljubomir Perušić Reply

  Kao projektant podržavam ovakve akcije jer smatram da građani trebaju znati kako se i na koji način troše njihovi novci pa tako i u segmentu javne rasvjete.
  Kako bi zainteresirani bili cjelovito upoznati sa konkretnom problematikom na području Borovja moramo krenuti od početka.
  Dakle grad Zagreb krenuo je u akciju zamjene ne ekološke ( kuglaste svjetiljke ) i energetski neučinkovite ( NAVT) javne rasvjete pa tako i u naselju Borovje a u konkretnom slučaju u Ulici Dane Duića.Našoj firmi je , temeljem javnog natječaja ) povjerena izrada predmetnog projekta
  Na slikama niže vidljive su fotografije pješačke staze uz stambeni objekt u Ulici Dane Duića prije i nakon rekonstrukcije

  Slika 1 )PRIJE REKONSTRUKCIJE http://imgur.com/a/g41iS

  Slika 2 )NAKON REKONSTRUKCIJE http://imgur.com/a/t8o4u

  Prije rekonstrukcije javne rasvjete izmjerili smo srednju razinu rasvjetljenosti na pješačkoj stazi sa kuglastom svjetiljkom i ugrađenim izvorom svjetlosti NAVE ( zamjenski natrij) snage 110,0W + snaga predspoja što daje ukupnu snagu od oko 120W po svjetiljci i koja je na predmetnoj stazi iznosila Esr= 4,2 Lx a minimalna vrijednost je iznosila Emin= 3,0 Lx
  Nakon rekonstrukcije , kada su montirane LED svjetiljke cut-off karakteristike snage 46W i CCT 3000K izmjerili smo Esr=15,8 Lx i Emin=4Lx
  Izmjerili smo i CCT koji je iznosio 2978K a indeks CRI 79,4 ( vidjeti sliku 3)

  slika 3) http://imgur.com/a/Um87v

  Kako autor ovog članka sugerira da su u konkretnom slučaju na pješačkoj stazi u primjeni LED svjetiljke sa CCT 4000K , gore prezentirani mjerni rezultati ga demantiraju.
  Nadalje autor članka točno uočava da je fasada stambenog objekta prekomjerno rasvjetljena međutim to nije posljedica novo postavljene LED svjetiljke već je to utjecaj postojeće semi cut-off svjetiljke na postojećem stupu visine 10m sa ugrađenom NAVT 250W žaruljom ( vidjeti sliku 1 i 2 )
  Rekonstrukcija cestovne rasvjete na stupovima visine 10,0 m u Ulici Dane Duića NIJE bila predmet našeg projekta.
  Iza zgrade ( slika 1 i 2 ) u Ulici Dane Duića nalazi se požarni put koji je autor ovog članka naveo kao problematičnim s stanovišta svjetlotehnike u smislu da novo montirana LED svjetiljka nije cut-off karakteristike te da ista ima prekomjerno isijavanje u smjeru neba , te da ista ima CTT 4000K i da ista podržava fotosintezu okolnog drveća.
  Kako to sve nije potpuno točno u tekstu i prilozima koji slijede pokušat ću demantirati autora.

  Slika 4) POŽARNI PUT PRIJE REKONSTRUKCIJE http://imgur.com/a/HELtK

  Slika 5) POŽARNI PUT NAKON REKONSTRUKCIJE http://imgur.com/a/x47Yl

  Na slici 5) eksplicite se vidi da LED svjetiljka NE ISIJAVA svjetlosni tok iznad horizontale ( svjetiljka je cut-off) jer je svo granje od drveća iznad svjetiljke u mraku i bez lišća.
  Točno je da „zahvaljujući“ LED rasvjeti ispod 4,0m ( ispod svjetiljke ) bijela boja LED izvora svjetlosti podržava fotosintezu drveća i zato je lišće još uvijek prisutno ali to je , u odnosu na cijelo drvo , zanemarivo.
  Nažalost na ovakvu pojavu kao posljedicu u primjeni LED rasvjete u konkretnom slučaju nemam prihvatljiv odgovor.
  Što se tiče CCT primjenjene LED svjetiljke i tu smo izvršili mjerenja ( slika 6 ) koja su pokazala da je CCT 3141K a faktor CRI 81,9.
  Nije na odmet pripomenuti da je postojeća kuglasta svjetiljka imala ugrađeni NAVE ( zamjenski natrij ) snage 110W+snaga predspoja što daje ukupnu angažiranu snagu od oko 120W a da novo montirana LED svjetiljka ima ukupno angažiranu snagu od 46W. Ušteda u snazi je velika !

  slika 6) http://imgur.com/a/3IVrq

  I na kraju još jednom podržavam akciju posta „Ekološke rasvjeta“ i bio bih sretan kada bi i ostali projektanti prihvatili uočene nedostatke i aktivno podržali tu inicijativu i dali svoj PUNI doprinos u sprečavanju svjetloonečišćenja kao i povećali uštedu električne energije u javnoj rasvjeti naravno na korist svih naš građana

  • Boris Štromar Reply

   Poštovani g. Perušić, puno vam hvala na komentaru i pojašnjenju. Bilo bi izuzetno pozitivno da imamo više ovakvih dijaloga, pridonijeli bi razumijevanju problematike.

   Iz vaših mjerenja vidi se da i svjetiljke od 3000K imaju znatnu emisiju u plavom dijelu spektra, pa nije čudno što sam greškom zamijenio temperaturu za 4000K – vjerojatno zbog visokog CRI u odnosu na obližnjen natrijeve lampe.

   Naravno da ponekad nije moguće izbjeći utjecaj na obližnja stabla – cilj je bio kroz fotografije ilustrirati da je utjecaj itekako stvaran i štetan po okoliš ako se ne regulira. S obzirom na utjecaj na okoliš, ali i ugodnost šetnje parkom tijekom noći, bolji izbor bi bila full cut-off natrijeva rasvjeta koja je također mogla imati dvostruko manju snagu.

   Iz vaših mjerenja također je vidljivo da je rasvijetljenost ispod svjetiljki vrlo visokih 74 lx na pješačkoj stazi, odnosno čak 189 lx u parku! To su iznimno visoke vrijednosti. Prolazeći parkom u blizini rasvjete, osjećaj je kao da se nalazimo pod reflektorima nogometnog stadiona, uz veliku nelagodu i bliještanje pogleda li se u smjeru svjetiljke.

   Budući da se radi o pješačkoj zoni, blizini stanova i parku, smatram da se mogla koristiti ekološka natrijeva rasvjeta iste snage kao i postavljeni LED ili LED sa manjom snagom i boljim sjenilima kako bi se izbleglo bliještanje, utjecaj na zdravlje i okoliš te ostvarile dodatne uštede.

 3. ljubomir perušić Reply

  Štovani g. Štromar ,
  Točno je da promatrača može zbuniti boja LED rasvjete pogotovo ako u neposrednoj blizini imamo NAV izvor svjetlosti i to nije za zamjeriti.

  Naš instrument za mjerenje CCT jako je precizan i rezultati mjerenja pokazuju da je na tom dijelu ( gdje je utjecaj NAV rasvjete ) CCT primjenjene LED svjetiljke 2978K dok je CCT takove potpuno iste LED svjetiljke u parku iza zgrade ( gdje NEMA utjecaja NAV rasvjete) 3141K. Proizvođač montirane LED svjetiljke priložio je potrebne dokaze gdje je razvidno da njegova LED svjetiljka ima 3000K ( mjereno u laboratorijskim uvjetima ) . Izmjerena razlika CCT u jednom slučaju je utjecaj NAV rasvjete( manje vrijednosti ) a u drugom slučaju je utjecaj mjesečine( veće vrijednosti) no bilo kako bilo CCT primijenjen LED rasvjete je oko 3000K.

  Glede primjene full cut-off svjetiljke za pješačke komunikacije nema ekonomskog opravdanja pogotovo u konkretnom slučaju gdje smo morali koristiti postojeću geometriju instalacije. Prema novim normama EN 13201-2015 postavlja se dodatni kriterij , pored horizontalne rasvjetljenosti , i kriterij za polucilindričnu rasvjetljenost. Naime zbog sigurnosti odvijanja pješačkog prometa u parkovnim dispozicijama i isključivo pješačkim komunikacijama pješak MORA na udaljenosti od oko 8 m dobro vidjeti lice ( polucilindrična rasvjeta ) nadolazećeg pješaka i mora vidjeti koje su mu namjere . Praksa je pokazala da pješaci ne zalaze u prostore , unatoč dobroj horizontalnoj rasvjetljenosti pješačke staze , gdje se dobro ne vidi lice nadolazećeg pješaka. Sa ful cut-off svjetiljkom na visini montaže od 4 m to je moguće postići sa „gustim „ rasporedom stupova a kako smo mi u konkretnom slučaju MORALI koristiti postojeće stupove primjenili smo cut-off svjetiljke i zadovoljili sve tražene kriterije.

  Što se tiče vrijednosti od 74 Lx odnosno 189 Lx neka vas ne bune ti podaci jer smo ih izmjerili na visini od 1,5m od poda jer se na toj visini mjeri CCT ( u visini očiju ) a kako iz teorije rasvjete proizlazi da rasvjetljenost pada ( raste) s kvadratom udaljenosti od svjetiljke do poda (prema važećim normama) mjerodavno je ono što smo izmjerili na tlu a te su vrijednosti bile kako slijedi :
  – Esr = 15,86 Lx
  – Emin= 4,0 Lx
  – Emax= 38,0Lx

  Glede primjene NAV svjetiljke na pješačkim komunikacijama moram vas izvijestiti da su svi relevantni proizvođači svjetiljki ( Philips , Siteco i td ) prestali ili će prestati tijekom 2017 godine sa proizvodnjom. U konkretnom slučaju mogli smo predvidjeti NAV svjetiljke od nekog „malog“ proizvođača ali tu se , pored osiguravanja rezervnih dijelova , pojavljuje i problem elektromagnetnih prigušnica u takovim svjetiljkama. Kao što znate elektromagnetne prigušnice su EU direktivama zabranjene . Sa stanovišta ekologije nemojmo zaboraviti cijenu odlaganja i recikliranja NAV izvora svjetlosti koji su zbog sadržaja određenog postotka žive klasificirani kao OPASNI otpad.
  Zaključak se sam po sebi nameće a to je primjena LED svjetiljki !

 4. Ljubomir Perušić Reply

  Štovani g. Štromar ,
  Točno je da promatrača može zbuniti CCT neke LED rasvjete pogotovo ako se u neposrednoj blizini nalaze i NAV izvori svjetlosti i to nije za zamjeriti.

  U konkretnom slučaju u Ulici D.Duića naša mjerenja su pokazala da je CCT LED rasvjete na pješačkoj stazi , gdje imamo utjecaj NAV rasvjete 2978K dok je CCT potpuno iste svjetiljke montirane u parku iza zgrade 3141K gdje nemamo utjecaj NAV rasvjete ali smo imali utjecaj mjesečine.
  Proizvođač svjetiljke priložio je odgovarajuću dokumentaciju iz koje vidljivo da njegova LED svjetiljka ima CCT 3000K ( mjereno u laboratorijskim uvjetima )

  Primjena full cut-off svjetiljke u parkovnim dispozicijama i u isključivo pješačkim komunikacijama gdje su visine montaže svjetiljki do 4,0 m nema ekonomskog opravdanja jer da bi , prema važećim normama , postigli tražene vrijednosti morali bi imati „gusti“ raspored stupova što u praksi znači veći broj stupova. Druga „mana“ primjene full cut-off svjetiljke za pješački promet je u činjenici da ne možemo dobiti zahtijevanu , prema važećoj normi HRN EN 13201-2015 , polucilindričnu rasvjetu. Polucilindrična rasvjeta je bitna u pješačkom prometu jer ista omogućava dobro viđenje lica nadolazećeg pješaka na udaljenosti od 8 m. Dakle ako se ne vidi dobro lice nadolazećeg pješaka i ne znamo njegove namjere to stvara osjećaj nelagode i straha i pješaci ne zalaze u takove prostore ( pokazala praksa )
  U konkretnom slučaju mi smo morali koristiti postojeću geometriju instalacije ( raspored i visinu stupova ) i primjenili smo cut-off svjetiljke i zadovoljili smo sve tražene kriterije prema važećoj normi HRN EN 13201-2015.

  Podatci o 74 Lx i 189 Lx neka vas ne zbunjuju i nisu relevantni u teoriji javne rasvjete. Naime CCT se mjeri na visini od 1,5 m i spomenute vrijednosti od 74 Lx i 189Lx odnose se na izmjerene na visini od 1,5 m . Iz teorije o rasvjeti proizlazi da vrijednosti rasvjetljenosti padaju ( ili rastu ) s kvadratom udaljenosti izvora svjetlosti od mjerne površine . U javnoj rasvjeti mjerodavni su rezultati na tlu pa tako u konkretnom slučaju imamo da je horizontalna rasvjetljenost na pješačkoj stazi kako slijedi :
  – Esr = 15,86 Lx
  – Emin= 4,0 Lx
  – Emax=38,0 Lx

  Glede primjene NAV rasvjete u pješačkim komunikacijama i općenito u javnoj rasvjeti moram vas izvijestiti da su svi relevantni proizvođači ( Philips, Siteco i td ) prestali ili će prestati tijekom 2017 sa proizvodnom NAV svjetiljki ( službeno objavljeno od pojedinih proizvođača ). Da smo i našli proizvođača koji ima još na lageru NAV svjetiljke i primjenili ih na konkretnoj lokaciji suočili bi se sa slijedećim problemima :
  – Ne dostupnost rezervnih dijelova u godinama koje slijede
  – Skupo odlaganje i recikliranje pregorjelih žarulja. Moramo znati da NAV žarulje imaju , ovisno snazi, određeni i relativno veliki postotak žive a takovi proizvodi su klasificirani kao OPASNI otpad
  – Većina NAV svjetiljki ima elektromagnetne prigušnice koje su u EU zabranjene

Komentirajte!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.